LOG IN


Many thanks to the Archdiocese of Oklahoma City for this novena.

CHÍN NGÀY KỂ TỪ NGÀY CẦU NGUYỆN

Bắt đầu:

làm dấu Thánh Giá
Lời nguyện mở đầu
Đọc đoạn Kinh Thánh
Lời nguyện kết thúc
Cầu nguyện ngày Lễ Ngũ Tuần
Giáo dân được khuyến khích cầu
nguyện tuần cửu nhật mỗi ngày trong
Thánh Lễ, hay trong giờ kinh nguyện
riêng của mỗi cá nhân.

 • Lời nguyện khai mạc mỗi ngày

  Lay Chúa Thánh Thần,
  xin Ngài ngự đến,
  xin đổ tràn đầy tâm hồn các tín hữu Chúa,
  xin đốt lên ngọn lửa tình yêu của
  Ngài trong lòng trí chúng con.
  Xin sai Thánh Linh Chúa đến biến đổi
  và canh tân bộ mặt trái đất.
  Lay Chúa nhờ ánh sáng của Chúa
  Thánh Thần
  sáng soi tâm hồn các tín hữu,
  nguyện xin cũng cùng một Thần Khí ấy
  ban cho chúng con niềm an ủi và hoan lạc muôn đời.
  Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô,
  Chúa chúng con. Amen.
 • Lời nguyện kết thúc mỗi ngày

  Lay Chúa Thánh Thần,
  Sự đổi mới kỳ diệu trong thời đại chúng con,
  như một lễ Hiện Xuống mới.
  xin ban cho Giáo Hội chúng con,
  cùng một tâm ý và kiên định trong nguyện cầu
  cùng với Mẹ Thánh Chúa là Đức Maria,
  dưới sự đẫn dắt của Đức Thánh Cha, người kế vị Thánh Phêrô
  và các thánh Tông Đồ, hầu dẫn đưa chúng con đến sự che chở
  của Thiên Chúa Cứu Độ, dưới triều đại của sự thật và công lý,
  của tình yêu và bình an.
  - Amen

 • Ngày thứ 1

  Sách Giô-en 3: 1-2 
  “Sau đó, Ta sẽ đổ thần khí Ta trên hết thảy người phàm; Con trai con gái các ngươi sẽ trở thành ngôn sứ, người già được báo mộng, thanh niên thấy thị kiến. Trong những ngày đó, Ta sẽ đổ thần khí Ta trên tôi nam tớ nữ.”

  Đổi mới đời sống Giáo Hội trong thời đại chúng ta cũng như đời sống riêng tư của mỗi con người chúng ta như là một lễ Hiện Xuống mới.

 • Ngày thứ 2

  Isaiah 44:3–5  
  Vì Ta sắp đổ mưa xuống những cùng hạn hán và cho suối chảy trên mảnh
  đất khô cằn; 
  Trên dòng dõi ngươi, Ta sẽ đổ thần khí, 
  Trên con cháu ngươi, Ta ban muôn phúc lành.
  Chúng sẽ mọc lên giữa đồng cỏ, như dương liễu bên dòng nước.
  Người này sẽ nói: tôi thuộc về Đức Chúa,
  Người kia sẽ lấy tên Gia-cóp đặt cho mình, 
  Kẻ nọ lại viết lên tay: “thuộc về Đức Chúa”và lấy tên Israel đặt cho mình

  Đổi mới đời sống Giáo Hội trong thời đại chúng ta cũng như đời sống riêng tư của mỗi con người chúng ta như là một lễ Hiện Xuống mới. 

 • Ngày thứ 3

  Ezekiel 11:19-20 
  Ta sẽ ban cho chúng một trái tim và đặt thần khí mới vào lòng chúng. Ta sẽ lấy khỏi mình chúng trái tim chai đá và ban cho chúng một trái tim bằng thịt, để chúng đi theo các thánh chỉ của Ta và tuân giữ cùng thi hành các quyết định của Ta. Lúc ấy, chúng sẽ là dân của Ta và Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng.

  Đổi mới đời sống Giáo Hội trong thời đại chúng ta cũng như đời sống riêng tư của mỗi con người chúng ta như là một lễ Hiện Xuống mới. 

 • Ngày thứ 4

  Ezekiel 36:25-29 
  Rồi ta sẽ rảy nước thanh sạch trên các ngươi và các ngươi sẽ được thanh sạch. Các ngươi sẽ được sạch mọi ô uế và mọi tà thần. Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi quả tim bằng thịt. Chính thần trí của Ta, Ta sẽ đặt vào lòng các ngươi, Ta sẽ làm cho các ngươi đi theo thánh chỉ, tuân giữ các phán quyết của Ta và đem ra thi hành. Các ngươi sẽ cư ngụ trong đất Ta đã ban cho tổ tiên các ngươi. Các ngươi sẽ là dân Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi. Ta sẽ cứu các ngươi khỏi mọi ô uế. Ta sẽ gọi lúa mì tới và cho nó tăng thêm nhiều. Ta sẽ không để cho các ngươi chịu cảnh đói kém.

  Đổi mới đời sống giáo hội trong thời đại chúng ta cũng như đời sống riêng tư của mỗi con người chúng ta như là một lễ Hiện xuống mới. 

 • Ngày thứ 5

  Ezekiel 37:1-14 
  Tay Đức Chúa đặt trên tôi. Đức Chúa dùng thần khí đem tôi ra, đặt tôi giữa thung lũng; thung lũng ấy đầy xương cốt. Người đưa tôi đi ngang đi dọc giữa chúng. Những xương ấy nằm la liệt trên mặt thung lũng và đã khô đét. Người bảo tôi: “Hỡi con người, liệu các xương này có hồi sinh được không?” Tôi thưa: “Lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, chính Ngài mới biết điều đó.” Bấy giờ, Người bảo tôi: “Ngươi hãy tuyên sấm trên các xương ấy; ngươi hãy bảo chúng: “Các xương khô kia ơi, hãy nghe lời Đức Chúa.” Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này với các xương ấy: “Đây ta sắp cho thần khí nhập vào các ngươi và các ngươi sẽ được sống. Ta sẽ đặt gân trên các ngươi, sẽ khiến thịt mọc trên các ngươi, sẽ trải da bọc lấy các ngươi. Ta sẽ đặt thần khí vào trong các ngươi và các ngươi sẽ được sống. Bấy giờ, các ngươi sẽ nhận biết chính ta là Đức Chúa.” Tôi đã tuyên sấm như tôi được lệnh. Vậy có tiếng động khi tôi đang tuyên sấm; có sự rung chuyển và các xích lại gần, ăn khớp với nhau. Tôi nhìn thì thấy trên chúng đã có gân; thịt đã mọc lên và da đã trải ra ở bên trên, nhưng thần khí chưa có ở nơi chúng. Người lại bảo tôi: “Ngươi hãy tuyên sấm gọi thần khí; tuyên sấm đi, hỡi con người! Ngươi hãy nói với thần khí: “Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này: “Từ bốn phương trời, hỡi thần khí, hãy đến thổi vào những người đã chết này cho chúng được hồi sinh.”” Tôi tuyên sấm như Người đã truyền cho tôi. Thần khí liền nhập vào những người đã chết; chúng được hồi sinh và đứng thẳng lên: Đó là cả một đạo quân lớn, đông vô kể.

  Bấy giờ, Người phán với tôi: “Hỡi con người, các xương đó chính là toàn thể nhà Israel. Này chúng vẫn nói: “xương cốt chúng tôi đã khô, hy vọng của chúng tôi đã tiêu tan, chúng tôi đã rồi đời!”” “ Chính vì thế, ngươi hãy tuyên sấm, hãy nói với chúng: “Đức Chúa là Chúa Thượng phán như sau: “Hỡi dân Ta, này chính Ta mở huyệt cho các ngươi, Ta sẽ đưa các ngươi lên khỏi huyệt và đem các ngươi về đất Israel. Các ngươi sẽ nhận biết chính Ta là Đức Chúa, khi Ta mở huyệt cho các ngươi và đưa các ngươi lên khỏi huyệt, hỡi dân Ta. Ta sẽ đặt thần khí của Ta vào trong các Ngươi và các ngươi sẽ được hồi sinh. Ta sẽ cho các ngươi định cư trên đất của các ngươi. Bấy giờ, các ngươi sẽ nhận biết chính Ta là Đức Chúa, Ta đã phán là Ta làm. Đó là sấm ngôn của Đức Chúa.””

  Đổi mới đời sống giáo hội trong thời đại chúng ta cũng như đời sống riêng tư của mỗi con người chúng ta như là một lễ Hiện Xuống mới.  

 • Ngày thứ 6

  Isaiah 11:1-4
  Từ gốc tổ Giê-sê; sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ ấy, sẽ mọc lên một mầm non. Thần khí Đức Chúa sẽ ngự trên vị này: thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mưu lược và dũng mãnh, thần khí hiểu biết và kính sợ Đức Chúa. Lòng kính sợ Đức Chúa làm cho Người hứng thú, Người sẽ không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài, cũng không phán quyết theo lời kẻ khác nói, nhưng xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng, và phán quyết vô tư bênh kẻ nghèo trong xứ sở. Lời Người nói là cây roi đánh vào xứ sở, hơi miệng thở ra giết chết kẻ gian tà.

  Đổi mới đời sống giáo hội trong thời đại chúng ta cũng như đời sống riêng tư của mỗi con người chúng ta như là một lễ hiện xuống mới.

 • Ngày thứ 7

  Isaiah 61:1-3
  Thần khí của Đức Chúa là Chúa Thượng ngự trên tôi, vì Đức Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, sai đi báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tấm lòng tan nát, công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, ngày phóng thích cho những tù nhân, công bố một năm hồng ân của Đức Chúa, một ngày báo phục của Thiên Chúa chúng ta; Người sai tôi đi an ủi mọi kẻ khóc than, tặng cho những kẻ khóc than ở Xion tấm khăn đại lễ thay tro bụi, dầu thơm hoan lạc thay tang chế, áo ngày hội thay tâm thần sầu não. Người ta sẽ gọi họ là cây thánh rừng thiêng, là vườn cây Đức Chúa trồng để làm cho Người được vinh hiển.

  Đổi mới đời sống giáo hội trong thời đại chúng ta cũng như đời sống riêng tư của mỗi con người chúng ta như là một lễ Hiện Xuống mới.

 • Ngày thứ 8

  Romans 8:11-18
  Lại nữa, nếu Thần Khí ngự trong anh em, Thần Khí của Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết, thì Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết, cũng sẽ dùng Thần Khí của Người đang ngự trong anh em, mà làm cho thân xác của anh em được sự sống mới. Vậy thưa anh em, chúng ta mang nợ, không phải mang nợ đối với tính xác thịt, để phải sống theo tính xác thịt. Vì nếu anh em sống theo tính xác thịt, anh em sẽ phải chết; nhưng nếu nhờ Thần Khí, anh em diệt trừ những hành vi của con người ích kỷ nơi anh em, thì anh em sẽ được sống.

  Quả vậy, phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn, đều là con cái Thiên Chúa. Phần anh em, anh em đã không lãnh nhận Thần Khí khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa, nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên: “Áp-ba! Cha ơi!”Chính Thần Khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. Vậy đã là con, thì cũng là thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế, thì tức là đồng thừa kế với Đức Kitô; vì một khi cùng chịu đau khổ với Người, chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với Người.

  Thật vậy, tôi nghĩ rằng: những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta.

  Đổi mới đời sống giáo hội trong thời đại chúng ta cũng như đời sống riêng tư của mỗi con người chúng ta như là một lễ Hiện Xuống mới.

 • Ngày thứ 9

  Acts 2:1-5
  Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho. Lúc đó tại Giêrusalem, có những người Do Thái sùng đạo, từ các dân thiên hạ trở về.

  Đổi mới đời sống giáo hội trong thời đại chúng ta cũng như đời sống riêng tư của mỗi con người chúng ta như là một lễ Hiện Xuống mới.

 • Lễ Ngũ Tuần tuần tự

  Nguyện xin Chúa Thánh Thần ngự đến
  và từ Ngai Thiên Chúa
  xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên chúng con.
  Chúa là Cha kẻ khó nghèo,
  là nguồn mạch mọi sự,
  xin đến chiếu rọi vào mọi tâm hồn.
  Chúa là nguồn an ủi vô biên cho mọi tâm hồn,
  luôn chờ đón ấp ủ chúng con
  Trong vòng tay từ ái.
  Ban cho chúng con những thỏa nguyện trong công việc mưu sinh,
  Giúp chúng con cảm nhận những thử thách gian nan. Giảm thiểu những u buồn
  Lạy Thiên Chúa là ánh sáng dịu huyền
  Soi rọi vào tận đáy tâm hồn chúng con, cách tràn đầy sung mãn.
  Nơi đâu không có ánh sáng Chúa chiếu soi, chúng con là hư không
  Chẳng có gì là tốt lành, đầy dấu tích tội lỗi, xin chữa lành những thương tích
  Xin cho tinh thần cương nghị mới,
  Xin đổ mưa sa trên khô cằn
  Xin tẩy xóa những vết nhơ tội lỗi.
  Xin uốn nắn những khô héo của tâm hồn và trí tuệ chúng con,
  Xin làm tan biến những băng giá tâm hồn
  Sưởi ấm những lạnh lùng, dẫn dắt những bước đi khỏi vấp ngã, lầm lạc.
  Với các tín hữu hằng tôn thờ cậy trông nơi Chúa
  Nguyện xin bảy ơn suối nguồn tuôn đổ tràn đầy trên chúng con
  Xin cho chúng con phần thưởng đích thực là Ơn Cứu Chuộc của Chúa.
  Cho chúng con niềm vui bất tận là sống mãi trong Ánh Sáng Chúa. Amen.
  Alleluia.